ตามรอยพระบาทกับ 5 เส้นทางท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ

เนื่องจากเรามีโอกาสได้พบข้อมูลในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พบหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท จึงได้คัดสรร 5

เส้นทางท่องเที่ยวที่เดินทางไม่ยากและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

หากใครยังไม่มีโปรแกรมสำหรับวันหยุด ลองเริ่มเดินตามพ่อไปในที่ใกล้ๆ

ก่อนก็ได้ค่ะ แล้วคุณจะรู้ว่า

ท่านทรงสร้างสิ่งที่มีค่ามากมายไว้ให้เราชาวไทยจริงๆ

โครงการประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

"ประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ ต้นแบบการแก้ปัญหา การระบายน้ำออกจากเมืองหลวง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวสมุทรปราการ"

ทริปตัวอย่าง 1 วัน เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ

วันแรก ช่วงเช้า

เดินทางไปสมุทรปราการเยี่ยมชม โครงการพระราชดำริคลองลัดโพธิ์

ประตูระบายน้ำต้นแบบที่แก้ปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง

ตลาดบางน้ำผึ้ง ช้อป ชิม อาหารอร่อยของท้องถิ่นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

ช่วงบ่าย

เที่ยวเมืองสมุทรปราการ องค์พระสมุทรเจดีย์ ป้อมพระจุลฯ ป้อมผีเสื้อสมุทร และหาของอร่อยรับประทานในมื้อเย็น

การเดินทาง 

จากถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวเข้าเส้นทางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เบี่ยงซ้ายโดยไม่ต้องขึ้นสะพานภูมิพล มุ่งตรงไปถนนเพชรหึงษ์ พระประแดง

โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม

"โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มโอกาสให้คน ในชุมชนร่วมแสดงออก และสร้างรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม"

ทริปตัวอย่าง 1 วัน เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม-นครปฐม

ช่วงเช้า

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน

ร.2)มีพิพิธภัณฑ์ โรงละครกลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ในวรรณคดี

ซื้อสินค้าพื้นเมือง

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา มีกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเที่ยวของชุมชน

ช่วงบ่าย

พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของม.ศิลปากร

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ศูนย์อบรมอาชีพให้เยาวชน ประกอบด้วย ร้านค้า

มินิมาร์เก็ตสุขภาพจากท้องถิ่น สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายใต้โครงการพระราชดำริ

การเดินทาง 

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ

ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 63

จะพบทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม

"อุทยานแห่งเรื่องราวที่บอกเล่าวิถีไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2"

ทริปตัวอย่าง1 วัน เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม-นครปฐม

ช่วงเช้า

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)

ชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า- นภาลัย

โรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและพันธุ์ไม้

เป็นต้น

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มีการจัด กิจกรรมเชื่อมโยงกับการใช้สอยประโยชน์ของ พื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการได้อย่างลงตัว

ช่วงบ่าย

พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 6 และเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์วิชาการ

และศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ มีห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ และมินิมาร์เก็ต

ขายสินค้าสุขภาพที่ผลิตจากท้องถิ่น

การเดินทาง 

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ)

ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 63

จะพบทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม ผ่านตัวเมือง

จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตรที่ 36-37

มีทาง แยกซ้ายไปอุทยานฯ ตรงเข้าไป อีกประมาณ 1 กม.

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา-นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

"แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาหาความรู้ เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต"

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน เส้นทางท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี-อ่างทอง

วันแรก : สุพรรณบุรี 

ช่วงเช้า

เยี่ยมชมหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และเจ้าพ่อหลักเมือง เยี่ยมชมอุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร หมู่บ้านมังกรสวรรค์

ตลาดเก่าร้อยปีสามชุก หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ช่วงบ่าย

ชมพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อ.อู่ทอง

สักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

วันที่สอง : จ.อ่างทอง 

ช่วงเช้า

เที่ยวชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง สัมผัสปลายพระหัตถ์ของหลวงพ่อใหญ่ ณ วัดม่วง

ชม Unseen โบสถ์เก่าแก่ ที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ พร้อมสักการะหลวงพ่อแก่น หลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข

ช่วงบ่าย

ชมการปั้นตุ๊กตาชาววัง นมัสการหลวงพ่อพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร

เยี่ยมชมหมู่บ้านทำกลอง และกลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

การเดินทาง 

จากถนนคู่ขนาดบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ใช้เส้นทางถนนมาลัยแมน(หมายเลข 321)

ผ่านวัดป่าเลไลยก์ฯ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ข้ามสะพาน ข้ามแม่น้ำไผ่แขก

ถึงสามแยกตรงไป ที่ถนนหมายเลข 322 ศูนย์เรียนรู้

วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย?นาเฮียใช้

ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของถนนจะตั้งอยู่ทางขวามือ

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จ.อ่างทอง

"สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าพื้นที่นี้มีดิน

ที่เหมาะสมแก่การปั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการตุ๊กตาชาววังขึ้น

กำเนิดเป็นงานหัตถศิลป์ล้ำค่าแก่ชาวบ้านบางเสด็จ"

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน เส้นทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา- อ่างทอง-สุพรรณบุรี

วันแรก 

ช่วงเช้า

เที่ยวเมืองเก่า เล่าประวัติศาสตร์

ช่วงบ่าย

วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายเมื่อครั้งเสียกรุง วิหารพระมงคลบพิตร ลงเรือเที่ยวเมืองเก่ารอบเกาะเมืองอยุธยา

วันที่สอง : จ.อ่างทอง 

ช่วงเช้า

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ตำบลบางเสด็จ

วัดป่าโมกวรวิหาร หมู่บ้านทำกลองเอกราช หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วัดขุนอินทประมูล ?ไหว้พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศชีวิตจะยืนยาว?

ช่วงบ่าย

ไหว้พระใหญ่วัดม่วง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์

ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เยี่ยมชม Unseen ณ วัดพระนอน ชมบรรยากาศตลาดเก่าเมืองสุพรรณ

การเดินทาง 

จากตัวเมืองให้เดินทางไปตาม เส้นทางหลวงหมายเลข 309 สายอยุธยา-อ่างทอง

มุ่งหน้าไปประมาณ 16 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่บ้านบางเสด็จ อยู่ติดกับ

วัดท่าสุทธาวาส

 

ข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบทความแนะนำ