ไหว้พระวัดดังสมุทรสงคราม ขอพรเสริมมงคลใกล้กรุงเทพฯ

สมุทรสงคราม จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยอารยธรรมและวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามที่เก่าแก่อยู่หลายแห่ง ซึ่งการจะเดินทางไปไหว้พระที่จังหวัดแห่งนี้จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายเพราะใกล้กรุงเทพ ส่วนจะต้องไปไหว้พระที่วัดไหนบ้างนั้น ไปชมพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

1.วัดอัมพวันเจติยาราม 

วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ เช่น ภายในจิตรกรรมฝาผนังในที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้นตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเรื่องราวเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ

วัดอัมพวันเจติยาราม ที่อยู่ : ติดกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ฯ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

2.วัดบางกุ้ง (โบสถ์ในต้นไม้)

วัดบางกุ้ง เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สร้างราวปี พ.ศ. 2250-2300 เคยเป็นที่ตั้งค่ายรบโบราณตามประวัติศาสตร์ ความมหัศจรรย์ของวัดนี้คือ ตัวโบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สี่ชนิด คือ โพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อดำ โดยชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าถ้าใครที่ได้มากราบไหว้สักการะหลวงพ่อดำในโบสถ์ปรกโพธิ์แห่งนี้จะแคล้วคลาด ปราศจากอุปสรรค์อันตรายทั้งปวงจากบารมีของหลวงพ่อ

วัดบางกุ้ง (โบสถ์ในต้นไม้)ที่อยู่ : ตั้งอยู่ถนนราชบุรี-วัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

3.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญในจังหวัดที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสำคัญคือ "หลวงพ่อบ้านแหลม"  เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดเท่าคนจริงและเป็นหนึ่งใน 5 พระพุทธรูปตามตำนานที่ลอยน้ำมาพร้อมกันจากภาคเหนือ เชื่อว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งสมความปรารถนาทุกอย่าง

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)ที่อยู่ : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

4.วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวา ต่อเนื่องกับคลองผีหลอก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบางช้าง เป็นผู้สร้างขึ้น สถานที่สำคัญภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ หลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาส และเกจิอาจารย์ดังที่ศพไม่เน่าเปื่อย, ชมโบสถ์จัตุรมุขหินอ่อน ที่ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และประดับภายในด้วยโคมไฟระย้า บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ในสมัยรัชกาลที่ 4 

วัดจุฬามณีที่อยู่ : 93 หมู่ 9, ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ขอบคุณภาพจาก : http://amphawa.sadoodta.com

5.วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2431โดยนางภู่เถ้าแก่โรงหีบอ้อย ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับลูกหลานซื้อที่ดินสร้างวัด และจึงได้ตั้งชื่อว่า "วัดภุมรินทร์" เป็นวัดที่มีกุฎีเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ ปิดลวดลายทองสวยงาม

วัดภุมรินทร์กุฎีทองที่อยู่ : ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

6.วัดประดู่

วัดประดู่ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นทางชลมารคมาที่วัดนี้สมัยที่หลวงปู่แจ้งเป็นเจ้าอาวาส ทรงมีพระราชศรัทธา และได้ถวายสิ่งของให้แก่หลวงปู่มากมาย เช่น เรือเก๋งพระที่นั่ง พระแท่นบรรทม ตาลปัตร ปิ่นโต สลกบาตร ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันทางวัดได้โดยจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์พระราชศรัทธา ร.5 เก็บรักษาไว้อย่างดี นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดง "หุ่นดินสอพอง" รูปพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดประดู่ที่อยู่ :  ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามขอบคุณภาพจาก : http://amphawa.sadoodta.com

7.วัดศรัทธาธรรม

วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า "วัดมอญ" เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชุมชนมอญ เป็นวัดที่พระอุโบสถทำจากไม้สักทองฝังมุกทรงสำเภา และจุดเด่นของอุโบสถหลังนี่ คือ ผนังด้านในของอุโบสถฝังมุกทั้งหลัง ภายในเป็นภาพพุทธประวัติภาพรามเกียรติ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองหลายองค์ พระประธานเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราช นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นที่สักการะของชาวสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง

วัดศรัทธาธรรมที่อยู่ : หมู่ 1 ต.บางจะเกร็งอ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงครามขอบคุณภาพจาก : http://thai.tourismthailand.org

8.วัดอินทาราม

วัดอินทาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อ พ.ศ. 2300 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง บานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ ท่าน้ำของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ ส่วนหนึ่งของวัดจัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ใช้สมุนไพรควบคู่กับการปฏิบัติธรรมรักษาผู้ติดยาเสพติด มีโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือโบราณในอนาคต

วัดอินทารามที่อยู่ : ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามขอบคุณภาพจาก : http://amphawa.sadoodta.com

9.วัดบางกะพ้อม

วัดบางกะพ้อม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ในบริเวณวัดมีสิ่งที่ควรชม คือ วิหารเก่า ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนูน เป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ เป็นของเก่าแก่ที่สวยงามหาดูได้ยากมาก เรียงรายอยู่รอบผนังวิหารทั้ง 4 ด้าน และยังมีช่องเจาะเป็นซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบอีกด้วย

วัดบางกะพ้อมที่อยู่ : ต.บ้านปรก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามบทความแนะนำ